ÖZGÜN YAPI

Kuruluşumuz finansal açıdan marka değeri, pazar açısından pazar payının artırılması, insan kaynakları açısından nitelikli insan kaynaklarına sahip olmak gibi değerleri içine alan kurumsal itibarı güçlü şirkettir. Sektörün rekabet gücüne, milli gelire, ödemeler dengesine, ihracata ve istihdama sağladığı katkı ve sürdürülebilir büyüme açısından önemi dikkate alındığında ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan müteahhitlik hizmetleri içinde yer alan firma olarak müteahhitlik hizmet sektörünün önde gelen firmalarından biri konumunu koruyup devam ettirecektir. Yüksek hızlı tren hatlarının yapılması, mevcut hatlardaki iyileştirme çalışmaları, dış ticaret ve deniz taşımacılığındaki gelişmeler sonucu yapımı planlanan büyük liman projeleri, havaalanı yatırımları, havaalanlarındaki yenileme çalışmaları ve metro projeleri firmamızın yapmakta olduğu ve önümüzdeki yıllarda yapmayı planladığı projelerdir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale edilen otoyol, sulama kanalları, gölet, baraj, köprü, drenaj, kanalizasyon, içme suyu inşaatları, arazi toplulaştırma, tesviye işleri, yüksek hızlı tren hatlarının yapılması, mevcut hatlardaki iyileştirme çalışmaları ve Dünya Bankası finansmanlı tüm alt yapı işleri başarıyla tamamlanmış ve ihale yoluyla bu kurumlardan aldığı işleri başarıyla tamamlamayacaktır. Firma yurt içi ve yurt dışında hızla değişen ekonomik konjonktürün etkilerini azaltabilmek için misyonu gereği insan ve iş gücü kaynaklarını etkin bir şekilde değerlendirerek ve kalıcı değerler yaratarak sürdürülebilir büyümemizi devam ettirecektir. Ülkemiz ile ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki ülkelerin tüm pazarları yatırım ve iş yapma amacıyla değerlendirilip izlenmektedir.

ÖZGÜN YAPI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

BAŞKANIN MESAJI

ABDURRAHMAN ŞENTÜRK

Yönetim Kurulu Başkanı

Bir kurumun, tıpkı insanlar gibi duygusal ve sosyal hayata sahip olarak, daha çok çalışması, gayret göstermesi, bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal zekasını geliştirmesi beklenir.