ÖZGÜN İNŞAAT

Şirkətimiz maliyyə baxımdan marka dəyəri, bazar baxımından bazar payının artırılması, insan resursları baxımından ixtisaslı insan resurslarına sahib olmaq kimi dəyərləri əhatə edən korporativ etibarı güclü şirkətdir. Sektorun rəqabət qabiliyyətliliyi, milli gəliri, ödəmə balansı, ixrac və məşğulluq baxımından əhəmiyyətini və tikinti xidmətlərində aparıcı şirkətlərdən biri olan davamlı böyümə baxımından əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ölkənin iqtisadiyyatının lokomotiv sektorlarından biri olan tikinti xidmətləri ilə məşğul olan bir firma kimi mövqeyini qoruyub davam etdirəcəkdir. Yüksək surətli qatar xətlərinin qurulması, mövcud xətlərdə yaxşılaşdırma işləri, xarici ticarət və dəniz nəqliyyatındakı inkişaf nəticəsində inşası planlaşdırılan böyük liman layihələri, hava limanı investisiyaları, hava limanlarındakı təkmilləşdirmə işləri və metro layihələri şirkətimizin görməkdə olduğu və gələcək illərdə həyata keçirməyi planlaşdırdığı layihələrdir. ASKİ Ümumi Müdirliyi, Kənd Xidmeti Ümumi Müdirliyi, DSİ Ümumi Müdirliyi və Avtomobil yolları Ümumi Müdirliyi, TCDD Ümumi Müdirliyi, Dövlət Hava Meydanları Müəssisəsi Ümumi Müdirliyi tərkibində tender edilən yol, körpü, suvarma və içməli su, drenaj və kanalizasiya tikintisi, torpaq konsolidasiyası, yüksək surətli qatar xətlərinin tikintisi və mövcud xətlərdəki yaxşılaşdırma işləri və Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən bütün infrastruktur işlərini müvəffəqiyyətlə tamamlamış və tender yolu ilə bu qurumlardan aldığı işləri müvəffəqiyyətlə tamamlayacaqdır. Şirkət sürətlə dəyişən iqtisadi şəraitin ölkədə və xaricdə təsirini azaltmaq məqsədilə missiyasından irəli gələn insan və əmək qabiliyyətli resurslarının effektiv qiymətləndirərək və uzunmüddətli dəyərlər yaradaraq sabit inkişafını davam etdirəcəkdir. Ölkəmiz ilə iqtisadi və ticarət əlaqələri olan Türkiyənin yaxın coğrafiyasındakı ölkələrin bütün bazarları investisiya və iş məqsədiylə qiymətləndirilib izlənilməkdədir.

ÖZGÜN İNŞAAT SƏNAYE VƏ TİCARƏT A.Ş.

PREZİDENTİN MESAJI

ABDURRƏHMAN ŞƏNTÜRK

İdarə Heyətinin Sədri

Bir qurumun, eynən insanlar kimi emosional və sosial həyata sahib olaraq, daha şox çalışması, cəhd etməsi, fiziki, emosional, zehni və sosial zəkasını inkişaf etdirməsi gözlənilir.