ENR 2018 LİSTESİNDE 195. SIRADAYIZ

ENR 2018 LİSTESİNDE 195. SIRADAYIZ
İnşaat sektörüne ait haber, analiz ve verileri yayımlayan uluslararası sektör dergisi Engineerin...

Xəbərə bax

40 Yılı Geride Bırakırken

Bir kurumun, yaşayan bir organizma olarak tarif edilirken, tıpkı insanlar gibi duygusal ve sosyal hayata sahip olarak, daha çok çalışması, ...

Xəbərə bax

Bayburt Grup Turkısh Enterprıse 2017 Anketinde

Worldwide Business Review dergisi tarafından her yıl düzenlenen Turkish Enterprise 2017 anketinde en iyi uluslararası müteahhit kategorisinde

Xəbərə bax

    Əsas layihələr

Özgün İnşaat

Şirkətimiz maliyyə baxımdan marka dəyəri, bazar baxımından bazar payının artırılması, insan resursları baxımından ixtisaslı insan resurslarına sahib olmaq kimi dəyərləri əhatə edən korporativ etibarı güclü şirkətdir. Sektorun rəqabət qabiliyyətliliyi, milli gəliri, ödəmə balansı, ixrac və məşğulluq baxımından əhəmiyyətini və tikinti xidmətlərində aparıcı şirkətlərdən biri olan davamlı böyümə baxımından əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ölkənin iqtisadiyyatının lokomotiv sektorlarından biri olan tikinti xidmətləri ilə məşğul olan bir firma kimi mövqeyini qoruyub davam etdirəcəkdir. Yüksək surətli qatar xətlərinin qurulması, mövcud xətlərdə yaxşılaşdırma işləri, xarici ticarət və dəniz nəqliyyatındakı inkişaf nəticəsində inşası planlaşdırılan böyük liman layihələri, hava limanı investisiyaları, hava limanlarındakı təkmilləşdirmə işləri və metro layihələri şirkətimizin görməkdə olduğu və gələcək illərdə həyata keçirməyi planlaşdırdığı layihələrdir.

ÖZGÜN İNŞAAT     QURULUŞUDUR